Zaznacz stronę

Studenci i pracownicy


Uwaga dyplomanci 2020/2021!
ZARZĄDZENIE nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim.
ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. tj.: z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Plany zajęć i kalendarz – studia stacjonarne sem. LETNI 2020/2021
Praca socjalna – rok I
Praca socjalna – rok II
Praca socjalna – rok III
Uwaga: Od 1.03.2021 r. do odwołania zajęcia odbywają w formie zdalnej.
Terminarz zjazdów INP – studia niestacjonarne – sem. LETNI 2020-2021
Szczegóły.
Plany zajęć – studia niestacjonarne sem. LETNI 2020/2021
Praca socjalna – LICENCJACKIE – rok III
Praca socjalna – MAGISTERSKIE – rok I całość – aktualizacja 18.06.2021
Praca socjalna – MAGISTERSKIE – rok II
Uwaga: Od 1.03.2021 r. do odwołania zajęcia odbywają w formie zdalnej.

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane na sem. zimowy 2020/20201
Od 8 czerwca – 16 października II tura zapisów na KZO (z udziałem koordynatorów KZO wyznaczonych w poszczególnych jednostkach

Oferta pracy – wrzesień 2020 r.
Praca na stanowisku: Pracownik socjalny w MOPR Opole 
Obrony we wrześniu

Zgodnie z Regulaminem studiów, student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy do końca września ostatniego roku studiów. Czytaj więcej.

 

Studium Języków Obcych zaprasza do zapisów na lektoraty i egzaminy. Rejestracja na języki i egzaminy SJO UO – od 1.06.2020
Oferta pracy – maj 2020 r.
STANOWISKO: Pracownik socjalny – 2 etaty
Oferta pracy – czerwiec 2019 r.
STANOWISKO: Pracownik socjalny