Zaznacz stronę

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ


 

P R A C A   S O C J A L N A


 

Aktualności


 

Studenci i pracownicy


Plany zajęć i kalendarz – studia stacjonarne sem. letni 2022/2023
Praca socjalna – I rok

Praca socjalna – II rok
Praca socjalna – III rok
Plany zajęć – studia niestacjonarne sem. letni 2022/2023
Praca socjalna – MGR – I rok  pdf.
Praca socjalna – LIC – II rok
Konsultacje pracowników INP – sem. zimowy 2022/2023

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane (KZO) na sem. zimowy 2021/2022

Uwaga dyplomanci 2020/2021!
ZARZĄDZENIE nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim.
ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. tj.: z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Obrony we wrześniu

Zgodnie z Regulaminem studiów, student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy do końca września ostatniego roku studiów. Czytaj więcej.

 

Studium Języków Obcych zaprasza do zapisów na lektoraty i egzaminy. Rejestracja na języki i egzaminy SJO UO – od 1.06.2020
Oferta pracy – luty 2022 r.
Stanowisko: Pracownik socjalny
Oferta pracy – wrzesień 2020 r.
Praca na stanowisku: Pracownik socjalny w MOPR Opole 
Oferta pracy – maj 2020 r.
STANOWISKO: Pracownik socjalny – 2 etaty
Oferta pracy – maj 2020 r.
STANOWISKO: Pracownik socjalny – 2 etaty